• Bültenimize Kaydolun

Sürdürülebilirlik için Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu

Sultanbeyli Belediyesi Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde ilk Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporunu (Voluntary Local Review) hazırladı.

Sürdürülebilirlik için Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu

1 Haziran 2021

Akademik Kurul Üyelerimiz Dr. Erkin Erimez ve Dr. İnan İzci’nin Danışma Kurulu'nda yer aldığı bu çalışma ile belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ne oranda katkı yaptığı raporlanarak değerlendirildi ve kamuoyunun bilgisine sunuldu.

"Kimseyi Geride Bırakma" teması ile hazırlanan Rapor hem yerelde, hem de ulusal ve uluslararası alanda kapsayıcılığı ile dünyadaki diğer Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları'ndan ayrı bir yerde duruyor.

2016 yılından bu yana ülkeler tarafından sunulan Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları (VNRs) kadar artık Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları (VLRs) da küresel hedeflerin izlenmesinde önemli bir mekanizma haline geldi. BM 2030 Gündemi’nin yereldeki yansımasının görülebildiği raporlar, gerek ulusal gerekse uluslararası kalkınma çabasına önemli katkılar sağlıyor. Özellikle yerelde farklı kategoriler altında toplanan veriler, planlama çalışmalarının yerelde uygulanabilirliğinin görülmesi açısından önem taşıyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerek Türkiye’de gerekse MEWA Bölgesi’nde ilk kez hazırlanan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’nu incelemek için tıklayın.

İlgili Kişiler