• Bültenimize Kaydolun

Katılıyoruz Projesi ile Belediyelerde Katılımcılığı Güçlendirme

Akademik Kurul Üyelerimiz Dr. İnan İzci ve Dr. Erkin Erimez Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı ile Ulusal Demokratik Enstitü’nün yürüttüğü Katılıyoruz Projesi'nde danışman olarak görev aldı. 

Katılıyoruz Projesi ile Belediyelerde Katılımcılığı Güçlendirme

1 Eylül 2020 – 1 Haziran 2021

Proje kapsamında sivil katılımın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Bornova, Nilüfer ve Sultanbeyli Belediyeleri güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

“Katılıyoruz” programı, politik karar alma süreçlerine katkı sağlanmasını teşvik etmek ve sosyal girişimciler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim temsilcileri arasındaki etkileşimin artırılmasına katkıda bulunmak için geliştirildi. Bu kapsamda program yerel yönetimler ve sivil aktörlerin (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler vb.) politika yapım ve uygulama süreçlerinde, aralarındaki iletişimi ve iş birliğini artırmak ve geliştirmek amaçlandı.

Katılıyoruz Programı çerçevesinde, halihazırda sivil katılımı artırmak için çalışmalar yapan ve/veya sivil katılımı arttırmak için desteğe ihtiyaç duyan sınırlı belediye seçildi. Aynı zamanda, ilgili belediyelerle iş birliği yapabilecek sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler de programa dahil edildi. 3 farklı sektörden programa dahil olacak tüm katılımcılar, sivil katılımı geliştirmek için öz değerlendirme çalışması gerçekleştirdi ve ardından ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda özellikle gerekli beceriler bakımından stratejik iletişim, ağ kurma ve savunuculuk gibi konularda çoğu çevrimiçi gerçekleşecek etkinlikler düzenlendi.

İlgili Kişiler