• Bültenimize Kaydolun

Sürdürülebilir Kentler için 
İyi Yönetişim Paneli

Marmara Urban Forum 19'da iyi yönetişim kavramı ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisini konuştuğumuz Sürdürülebilir Kentler için İyi Yönetişim Paneli'ni gerçekleştirdik.

Sürdürülebilir Kentler için 
İyi Yönetişim Paneli

MARUF’19, İstanbul, 2 – 3 Ekim 2019

Sürdürülebilir kentler için iyi yönetişim: Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan gelen konuşmacıların olduğu bu oturumda, iyi yönetişim kavramı ve kavramın sürdürülebilir kalkınma ile olan ilişkisi teorik ve pratik çerçeveden ele alınmıştır. Konuşmacılar, dünya genelinde ve Türkiye özelinde iyi yönetişim konusunda yaşanan sorun ve eksiklikleri belirtip iş dünyası, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının bu konuda neler yapabileceği konusunda fikirlerini dile getirmişlerdir. Bu noktada, kuruluşlarda ve toplumda yaygın bir bilgi eksikliği varlığının altı çizilmiş, ayrıca yönetişimin temel taşları sayılabilecek değerlerin neler olabileceği konusunda fikirler beyan edilmiştir. 

Katılımcılar ve konuşmalar:

  • Moderatör: Erkin Erimez ARGE Danışmanlık Yönetici Ortak
  • İnan İzci Argüden Yönetişim Akademisi Yerel Yönetişim Uzmanı
  • Ferhat Emil UNDP LAR III Projesi Baş Teknik Danışmanı
  • Arda Batu TÜRKONFED Genel Sekreteri
  • Ertuğrul Onur Hukuk Müşaviri, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Oturum Kaydına ulaşmak için tıklayınız.

Marmara Urban Forum Raporu’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

İlgili Kişiler