• Bültenimize Kaydolun

Yatırımcılar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© 2021

Yatırımcılar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© 2021 Webinarı, Argüden Yönetişim Akademisi ve TÜYİD-Yatırımcı İlişkileri Derneği iş birliğinde 18 Şubat 2022’de gerçekleştirildi.

Yatırımcılar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© 2021

Çevrimiçi, 18 Şubat 2022

Etkinliğin moderatörlüğünü TÜYİD Genel Sekreteri Bülent Özütürk yürütürken; Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi Proje Liderimiz Gizem Argüden ve Sürdürülebilirlik Araştırmacımız Kübra Koldemir konuşmacı olarak katılım gösterdi. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©’nin hangi metodlarla araştırıldığından, sonuçlarından ve iyi örneklerinden bahsedilen bu etkinliğe 139 kişi dinleyici olarak katılım gösterdi.

İlgili Kişiler

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Gizem Argüden Oskay

Yönetim Kurulu Üyesi

Kübra Koldemir

Araştırmacı

Bülent Özütürk

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği