• Bültenimize Kaydolun

Sivil Düşün 7. Danışma Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Sivil Düşün 7. Danışma Kurulu Toplantısı”nda sivil toplumda iyi yönetişime ilişkin görüşlerimizi dile getirerek, katılımcılarla yayınlarımızı paylaştık.

Sivil Düşün 7. Danışma Kurulu Toplantısı

İstanbul, 10 Kasım 2016

Sivil Toplum Forumu atölye ve çalışma gruplarında neler tartışıldı?

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri-Argüden Yönetişim Akademisi 

Atölyede, katılımcı demokrasinin yaygınlaştırması amacıyla sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik öneriler tartışmaya açılıyor. Türkiye’deki mevcut durum ve dünyadan örneklerin değerlendirilmesi ve anket çalışması sonucu ortaya çıkan öneriler, katılımcı bir atmosferde gerçekleştirilmesi planlanan atölyede sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine sunuluyor. Atölye çıktılarının Argüden Yönetişim Akademisi’nin raporunda yerini bulması planlanıyor.

Argüden Yönetişim Akademisi sunumu için tıklayınız.

Sosyal Medya ve Kitlesel Fonlama-medya GaGa-FonZip 

Atölyede giriş bilgisi olarak sivil toplum örgütlerinin, kitlesel fonlama sitelerini kendi kampanyaları için nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçte sosyal medyanın etkisi örneklerle anlatılacak. Etkinliğin amacı, bir kampanyada dikkat edilmesi gereken süre, hedef kitle, tanıtım videosu, sosyal medya kullanımı gibi başlıklarda sivil toplum örgütleri temsilcilerini bilgilendirerek kendi kampanyalarını hazırlayabilecek duruma gelmelerini sağlamak. Etkinlikte ayrıca katılımcıların profillerine göre ortak bir kitlesel fonlama kampanyası kurgulanacak.

Kurumsal İtibar ve Gönüllü Yönetimleri: Sürdürülebilir Kaynak Geliştirme-Gelecek Daha Net Gençlik Platformu

Atölye, kurumların itibar ve gönüllü yönetimi algılarını ve stratejilerini gözden geçirmelerini hedefliyor. Sürdürülebilir kaynak geliştirme süreçlerinde paydaşlarla ilişki kurmanın ve ilişki geliştirmenin yapılandırılmış bir planlama dahilinde olmasının kazanımlarını ve gerekliliklerini katılımcılara, grup çalışmaları, vaka analizleri ve örneklerle bir arada sunuyor. Atölye; kurumların, gönüllülerini kaynak stratejisi içinde konumlandırmalarına ve itibar yönetimi perspektifine yeniden bakmalarına destek olma amacı taşıyor.

Üniversitede Kaynak Yaratma-Bilgi Üni. Kuluçka Merkezi-İstasyon TEDÜ 

İstasyon – TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, Ankara’nın sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan bir kolaylaştırıcı. Toplumsal fayda odaklı kişileri, grupları, sivil toplum aktörlerini; ilgili diğer aktörler, fikirler ve etkinliklerle buluşturmayı hedefleyen bir ortak yaratım alanı. Üniversitelerin birer sosyal çözüm merkezi olma kapasitesi ile TED Üniversitesi’nin şehir üniversitesi olma vizyonunu birleştiren bir girişim.

Talkshop kapsamında, İstasyon’da sürdürülen çalışmalara dair kısa bir bilgi aktarımının yanı sıra, üniversite ve sivil toplum işbirliğine dair alternatif modeller, bu tip bir işbirliğinin Ankara özelinde taşıdığı potansiyel ve sivil alanın sosyal girişimcilik potansiyeline dair bilgi ve hayal paylaşımında bulunulacak.

Hak Odaklı Veri Atölyesi/ Veri Teması: Hayvan Hakları-Genç İşi Kooperatif 

Etkinlikte hayvanlara yönelik şiddetin görünürlüğü için veri seti incelemeleri yapılarak, hak odaklı veri işleme uygulama atölyesi düzenlenecek. Atölyede hak odaklı verinin ne olduğunun, bu tarz verilerin toplama teknikleri ve araçlarının, internet sitelerindeki yaşam hakkı temalı haberlerin ve hak odaklı veri- açık veri ilişkisinin tartışılması sağlanacak. Etkinliğe katılanlar kişisel bilgisayarlarıyla uygulamaya eşlik edecek.

Match-Making / Bağışçı İlişkileri-Sivil Toplum için Destek Vakfı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Türkiye’nin sosyal sorunlarının çözümü için bağışçılığın geliştirilmesi gerektiğine inanarak, stratejik bağışçılık yoluyla sivil toplumun yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesine katkı sağlamaya çalışıyor. Hibeler aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarını destekliyor. Atölyede, Sivil Toplum için Destek Vakfı üzerinden, Türkiye’de bireysel bağışçılık ve kaynak geliştirme yöntemleri tartışılacak. Sivil toplum kuruluşlarının finansal sürdürülebilirliği ve bağışçı ilişkileri ile ilgili bir perspektif sunulmaya çalışılacak.

STÖ’lerin hibe deneyimleri ve donörlerden beklentileri-TACSO - STGM

TACSO-STGM Ulusal Danışma Kurulu’na katılan STÖ’lerin deneyim paylaşımları sonucu ortaya çıkan atölye, katılımcıları hibe deneyimleri ve donör-STÖ ilişkileri konusunda tartışma yürütmesine zemin hazırlıyor. Bu etkinlik öncesinde birçok toplantıda simülasyonu yapılan atölyenin sonucunda, TACSO’nun STÖ’lere yönelik ihtiyaç analizi raporuna girdi sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede STÖ’lerin kaynak yaratma deneyimleri, ileride benzer konularda çalışacak kişi ve kurumlara öngörü sunması planlanıyor.