• Bültenimize Kaydolun

Tufanda Ayakta Kalmak Paneli

6. Uluslararası Etik Zirvesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de üyesi olduğu TEİD (Etik ve İtibar Derneği) tarafından düzenlendi.

Tufanda Ayakta Kalmak Paneli

6. Uluslararası Etik Zirvesi, İstanbul, 13 Haziran 2016

Etik krizlerin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra kriz sırasında liderlerin ve üst düzey yöneticilerin bu süreci yönetirken göz önünde bulundurmaları gereken hususlara değinip, kriz sonrası şirket etik politikaların gözden geçirilmesi, iletişim ve itibar yönetiminin nasıl olması gerektiği örnekleriyle beraber incelendi. 

Kurucumuz Dr. Yılmaz Argüden “Tufanda Hayatta Kalmak” paneline katılım sağlayarak, kurumlarda etik politikaların benimsenmesinde Yönetim Kurullarının sorumluluklarını vurguladı.