• Bültenimize Kaydolun

G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri

C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak, dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 hükümetlerine sivil toplum için önemli olan ulusal ve uluslararası alandaki farklı konuları istişare ederek görüş bildiriyoruz.

G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri

Sivil toplumun görüşlerinin belirlenmesi için kurulan C20 (Civil Society 20), her yıl G20 sürecinde sivil toplumun, gelişme ve ekonomik büyüme gibi alanlarda dünya liderlerine politika önerilerini ilettikleri bir fikir üretme ve savunuculuk platformudur. Argüden Yönetişim Akademisi olarak, C20 Yönetişim çalışma grubu üyesi olarak katkılarımızı sürdürmekteyiz. 

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 altında sivil toplumun görüşlerinin belirlenmesi için kurulan C20 (Civil Society 20), farklı çalışma gruplarıyla ulusal ve uluslararası sivil toplumla istişare ederek, G20 için ortak politika önerileri üretme sorumluluğu taşımaktadır. Bünyesinde farklı çalışma grupları barındıran C20 altındaki çalışmaları gruplarından biri olan yönetişim grubunda değerlendirilen konular, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının gündemlerindeki pozisyonları açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sivil toplum kuruluşlarının katılımcılığa işaret eden aksiyonların ve sorumlu iş prensiplerinin özel sektör tarafından benimsenmesi için gönüllü sorumluluk almanın gündemlerinde öncelikli olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler Sorumlu İş Prensiplerinin temel yaklaşımlarından olan insan haklarına saygılı olmak, çalışan haklarına saygılı olmak, çevre konuları, sürdürülebilir kalkınma ve yolsuzlukla mücadele konularının da, sivil toplum kuruluşlarının gündemlerinde öncelik olarak yer bulmaktadır. Ayrıca, hükümetlerce iyi yönetişim uygulamalarının desteklenmesinin ve karar alma süreçlerinin düzenli olarak denetlenmesinin ise sivil toplum kuruluşlarının gündemlerinde yer almakta ve öncelikleri haline geldiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, sivil toplum kuruluşlarının, kamuda şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele konularının gündemlerinde ise önceliklerine kısmen dâhil olmaya başladığı anlaşılmaktadır.

Daha kaliteli bir raporlama sistemi adına koyduğumuz bu önemli öngörüler ve Entegre Raporlama konusundaki destek ve katkılarınız çok değerli.

Paul DruckmanUluslararası Entegre Raporlama Konseyi, CEO