• Bültenimize Kaydolun

Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin sürdürülebilirlik politikalarının sürdürülebilirliği hakkında bilgi veriyor, iyi örnekleri ön plana çıkararak, sürekli gelişime destek oluyor.

Bilgi Ortağımız

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi

Güven, iyi yönetimin özü ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir.

Sürdürülebilir bir gelecek için değişimin gerekliliği konusundaki farkındalık ve harekete geçme kararlılığı gün geçtikçe artıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler), sürdürülebilir bir geleceği hedefleyen ortak bir çerçeve olarak, 2015 yılında yaklaşık 200 ülke tarafından kabul edilmiştir. Özel sektör de bu hedefleri benimsemeye başlamış, şu ana kadar yavaş ilerlenmiştir.

Argüden Yönetişim Akademisi olarak karar mercilerini harekete geçirmeyi, uygulamaları daha etkili kılmak için farkındalık geliştirmeyi ve bilgi sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, önde gelen şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını incelediğimiz Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi adlı etki yaratan bir araştırma gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri'nin sürdürülebilirlik politikalarının sürdürülebilirliği hakkında bilgi veriyor. Çalışma, iyi örnekleri ön plana çıkararak, sürekli gelişime destek oluyor.

Ancak, ölçümlenen performans iyileştirilebilir. İyi yönetişim ise sürdürülebilirlik çalışmalarının sürdürülebilirliğinin anahtarıdır. Bu nedenle, şirketleri halka açık veriler üzerinden, “yönetişim merceği” ile analiz ettik. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi ile, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri'nin gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarına uygun yönetişim iklimine sahip olmak üzere doğru süreçler, kişiler, teşvikler ve şirket kültürüne sahip olup olmadığını inceledik. Buna ek olarak sürdürülebilirlik yaklaşımının kapsamını paydaşlar, değer zinciri ve coğrafyalar bazında araştırdık ve sürekli gelişmenin öğrenme döngüsü yoluyla şirket çalışmalarına dâhil edilip edilmediğini tanımlamayı amaçladık.

Yazarlar

Gizem Argüden Oskay

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü

Katkıda Bulunanlar