• Bültenimize Kaydolun

Gençlik Politika Okulu Projesi kapsamında oluşturulan Gençler İçin Politika Oluşturma Rehberi, 18-30 yaş arasındaki sivil toplum kuruluşu çalışanı veya gönüllüleri ile kent konseyi gençlik meclisi üyeleri olan gençler için hazırlandı. 

Gençler için Politika Oluşturma Rehberi

Argüden Yönetişim Akademisi, Esenyurt Kent Konseyi ve Esenyurt Kültür Sanat Derneği katkılarıyla hazırlanan bu rehber gençlere en temel düzeyde bilgi vermeyi ve daha fazlası için gençleri doğru adreslere yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylece rehberin 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 17 Sürdürülebilirlik Kalkınma Amacından ikisi olan ve odaklı çalışmalar gerçekleştirdiğimiz SKA 16 ve SKA 17'ye ulaşmaya da doğrudan katkı yapmasını bekliyoruz.

Neden Gençler?

Commonwealth adlı uluslararası kuruluşun yıllık olarak yayınladığı Küresel Gençlik Kalkınma Raporu gençlik gelişimini inceliyor. Bu raporda Küresel Gençlik Kalkınma düzeyi, sağlık ve refah, eğitim, istihdam ve fırsat, siyasi ve sivil katılım, eşitlik ve içerme, barış ve güvenlik olmak üzere 6 alanda 27 göstergeyle inceleniyor ve değerlendiriliyor. 2020 yılı sonuçlarına göre dünyada gençlik gelişimi %3’lük bir ilerleme sağlarken siyasi ve sivil katılım alanında %0,18 ile az da olsa ortalama bir küresel düşüş kaydedilmiştir. 

Türkiye gençlik gelişiminde genel sıralamada sırada 181 ülkeden 70. sırada yer alırken siyasi ve sivil katılım alanında 80. sırada yer almıştır. Bu sonuçlar dikkate alındığında proje kapsamında yapılan faaliyetlerin ve rehberin iyi bir yol gösterici olmasını hedefliyoruz.

Yazarlar