Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Entegre Düşünce

Bu anlayış ve yaklaşımı kuruluşundan itibaren deneyimlemiş ve faydasını görmüş kurumlar olarak, entegre düşüncenin ülkemizde ve dünyada yayılımı adına savunuculuk yapmayı görev biliyoruz. Danışma Kurulu Üyemiz Mervyn King ve Leigh Roberts’ın yazarları olduğu bu önemli eseri Türkçe’ye kazandırarak, ülkemizde değişimi tetikleyen bir değer yaratmasını diliyoruz.

Yayını okumak için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarlar: Prof. Mervyn E. King, Leigh Roberts