• Bültenimize Kaydolun

“Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” Projesi kapsamında ele aldığımız yayınımızda yerel yönetimler için iyi yönetişime dair makaleler yer almaktadır.

Yerel Yönetimler ve İyi Yönetişim

"Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi" Projesi kapsamında ele aldığımız yayınımızda yerel yönetimler için iyi yönetişime dair makaleler yer almaktadır. Bu yayınımızda, yönetişimin tarihsel gelişime, mahalle muhtarlığı ve muhtarlık ile belediye ilişkilerine, yerel yönetişimde uluslararası yaklaşımlara ve belediyelerde denetim ve mevzuat değerlendirmelerine ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verdik.

Yazarlar

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erbay Arıkboğa

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Dr. İnan İzci

Akademik Kurul Üyesi

Enver Salihoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi