Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Yerel Yönetimler ve İyi Yönetişim

"Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi" Projesi kapsamında ele aldığımız yayınımızda yerel yönetimler için iyi yönetişime dair makaleler yer almaktadır. Bu yayınımızda, yönetişimin tarihsel gelişime, mahalle muhtarlığı ve muhtarlık ile belediye ilişkilerine, yerel yönetişimde uluslararası yaklaşımlara ve belediyelerde denetim ve mevzuat değerlendirmelerine ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verdik.

Yayını okumak için tıklayınız

 

 

 

 

 

Yazarlar: Dr. Yılmaz Argüden, Dr. Fatma Öğücü Şen, Prof. Dr. Erbay Arıkboğa, Enver Salihoğlu, Dr. İnan İzci, Fikret Toksöz