Argüden Governance Academy Foundation

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Mezuniyet Töreni

30 November 2017
İstanbul, 30 November 2017