Argüden Governance Academy Foundation

Muhtarlar İçin
İyi Yönetişim

Vatandaşların sesi olan muhtarlıkların güçlendirilmesi, vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Yerel yönetimlerin karar kalitesini geliştirmek için bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşların karar süreçlerine katılımı, güven ortamının tesisi ve iyi yönetişim prensiplerinin benimsenmesi için kritik bir öneme sahip.

Bu sebeple de vatandaşların sesi olan muhtarlıkların güçlendirilmesi, vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Buradan yola çıkarak, Muhtarlığın Güçlendirilmesi" için iyi yönetişim atölyesini tasarladık. Tek gün süren eğitim programımızda gerçek hayata ait örnekler üzerinden iyi yönetişimi ve iyi yönetişim uygulamalarının hayatımıza getireceği faydaları uygulamalı ve interaktif olarak işliyoruz. 

Eğitimden Kareler

Related News

Geçmiş Atölyeler

“Bu çalışmanın muhtarlıkların güçlendirilmesi adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor, Federasyon olarak can-ı yürekten destekliyoruz. Muhtarların deneyim ve bilgilerinin anket çalışmaları vasıtasıyla Belediye Yönetişim Karnesi çalışmasına aktarılmasını çok kıymetli buluyoruz.”

Selami Aykut

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı