Argüden Governance Academy Foundation

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında İç Denetimin Rolü Paneli | 19. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi

19 – 20 October 2015
İstanbul, 19 – 20 October 2015