Argüden Governance Academy Foundation

Our Integrated Reporting Journey

For the the dissemination of integrated thinking and integrated reporting culture, our Research Director Dr. Fatma Öğücü Şen shared our integrated reporting journey at the Experience Sharing Meeting of Integrated Reporting Network Türkiye.

21 July 2020

Kurucuları arasında ve Yürütme Kurulunda yer aldığımız Entegre Raporlama Türkiye Ağı tarafından entegre düşünce ve entegre raporlama kültürünün yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen Entegre Raporlama Tecrübe Paylaşım Toplantısı serisinin üçüncüsü olan "Sivil Toplum Kuruluşlarında Entegre Raporlama" webinarına katıldık. 2015 Entegre Raporumuz ile Türkiye'de ve dünya çapında sivil toplum kuruluşları arasında ilk entegre raporu hazırlayan ekipte yer alan Araştırma Direktörümüz Dr. Fatma Öğücü Şen, toplantıda Akademimizin entegre düşünce ve entegre raporlama yolculuğundan bahsetti. Toplantıda ayrıca iş birliği ortaklarımızından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Sekreteri Sait Tosyalı da TEGV'in entegre raporlama yolculuğunu paylaştı.

21 July 2020