• Bültenimize Kaydolun

Katılımcı Demokrasi Okulu'nun üçüncüsü Türkiye'de! Başvurular Açıldı!

Avrupa Konseyi'nin Katılımcı Demokrasi Okulu'nun üçüncüsü Argüden Yönetişim Akademisi ve İstanbul Kent Konseyi iş birliğinde  Türkiye'de düzenleniyor. Türkiye'den yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından, yerel düzeyde katılımcı demokrasi kavramları ve araçları hakkındaki bilgilerini genişletmek isteyen uygulayıcıları, üçüncü "Katılımcı Demokrasi Okulu"na davet ediyoruz.

Katılımcı Demokrasi Okulu'nun üçüncüsü Türkiye'de! Başvurular Açıldı!

Eğitimde, Avrupa Konseyi'nin katılımcı demokrasiyle ilgili standart ve araçları, alanda uzun süre deneyimi olan uluslararası ve Türk uzmanlar tarafından sunulacaktır. Etkileşimli bir öğrenme ortamı, iyi uygulama örnekleri, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve vatandaşları yerel siyasi karar alma süreçlerine etkili bir şekilde dahil etme, diğer uzmanlar ve uygulayıcılarla etkileşim imkanı sağlanmaktadır.

İlki Kış 2021/22'de Tiflis/Gürcistan'da düzenlenen okulun ikincisinde Türkiye'den Argüden Yönetişim Akademisi'nden, İstanbul Kent Konseyi'nden ve Sultanbeyli Belediyesi'nden katılımcılar yer aldı.

Program

 • Tanışma Toplantısı: Katılımcılara yerel siyasi karar alma süreçlerinde sivil katılımın temel kavramları ve değerleri aktarılacak ve Avrupa Konseyi'nin sivil katılımla ilgili standart ve kılavuzları paylaşılacaktır. Katılımcıların, vatandaşların katılımını arttırmada karşılaştıkları en yaygın zorluklardan bazılarına odaklanılacak ve İstanbul'daki yüz yüze eğitim için gündem tanıtılacaktır.
 • Katılımcıların Hazırlık Dönemi: Tanışma toplantısında uzmanlar, katılımcılara katılımcı araçlarla ilgili deneyimlerini değerlendirmeleri gibi bazı "ev ödevleri" verecektir, böylece katılımcılar Eylül ayındaki yüz yüze Okul'da paylaşmak üzere bilgi edinmiş olacaktır.
 • Eğitim Dönemi: İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze eğitimde, katılımcılar, kapsayıcı vatandaş katılımı kavramları, vaka çalışmaları, araçlar ve yerel düzeyde katılımcı politika oluşturma ile ilgili modellerin sunumlarıyla etkileşimli grup çalışmaları ve masabaşı tartışmalarına katılacaktır. Oturumlar, yerel düzeyde vatandaş katılımına yönelik çeşitli yaklaşımları, katılımın maksimize edilmesi için stratejileri, kamu danışmanlık planları tasarımı için alıştırmaları ve yerel düzeyde katılımcı politika oluşturmaya ilişkin bir dizi konuya yönelik araç setlerini ve vaka çalışmalarını kapsayacaktır.

Kimler katılabilir?

 • İstanbul İlçe Belediyelerinden kamu görevlileri (seçilmiş görevliler dahil) ve sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar, Vatandaş Meclisleri dahil) temsilcileri katılabilir.
 • 12'si belediyelerden 12'si ise STK'lardan olmak üzere toplam 24 katılımcı kontenjanı bulunmaktadır.
 • Eğitim ve tüm çalışmaların dili İngilizce'dir ve katılımcıların kendilerini ifade etmek ve deneyimlerini paylaşmak için yeterli İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
 • Katılımcıların cinsiyet dengesi, coğrafi dağılım dengesi, STK'lar ve yerel yönetim temsilcileri arasında denge gözetilecektir. Ayrıca katılan belediyelerin politik olarak dengeli olması da önemli bir değerlendirme unsurudur.

Eğitmenler

Eğitim döngüsü, Anna Ditta (ALDA+) ve Natalya Chernogub (NGO "Açık Veri Derneği") tarafından yönetilecektir.

Anna Ditta, 15 yıldan fazla deneyime sahip bir eğitmen ve uygulayıcıdır. STK'lar ve yerel yönetimlerin kapasite geliştirme çalışmalarında ve vatandaşların harekete geçirilmesinde uzmandır ve metodolojik referans olarak Avrupa Konseyi Sivil Katılım Kavilini kullanmaktadır. Daha önce Avrupa Konseyi için Saraybosna (2021) ve Belgrad (2022) 'da yerel sivil katılım akademisinin moderatörlüğünü yapmış ve yerel gerçekliklerinde katılımcıların işbirliğini desteklemek amacıyla LA'lar ve STK'lar için standartlar ve araçlar hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir.

Natalya Chernogub, Avrupa Konseyi Uzmanı ve "Açık Veri Derneği" düşünce kuruluşunun başkanıdır. Araştırma konuları arasında halkın kamusal alan planlamasına katılımı, demokratik yenilikler ve açık veriler bulunmaktadır. Natalya, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı Halk Konseyi'nin açık veri komitesinin başkanıdır. Katılımcı Demokrasi Okulu'nda Gürcistan ve Hırvatistan'da eşlik etmiş ve Avrupa Konseyi için uzun süredir uzman ve sivil katılım eğitmeni olarak görev yapmaktadır.

Lojistik ve Masraflar

Katılımcıların konaklama masrafları, yemekler ve kapanış yemeği, İstanbul Kent Konseyi'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle) ev sahipliğinde karşılanacaktır.

Başvuru

Başvuru için lütfen tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2023

Seçilen katılımcılar 7 Ağustos 2023 tarihine kadar yazılı bildirim ve lojistik bilgiler alacaktır.

Önemli Tarihler

 • Okul için ilgilenen adayların son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2023
 • Seçim sonuçları hakkında adaylara bilgi verme tarihi: 7 Ağustos 2023
 • Çevrim içi tanışma toplantısı: 21 Ağustos 2023, 10.00 - 12.00 Türkiye saati
 • Avrupa Konseyi Katılımcı Demokrasi Araçları Okulu: 18 - 22 Eylül 2023
 • İleriki eğitim ihtiyaçları değerlendirmesi: Kasım 2023