Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Dr. Merve Ateş

Proje Uzmanı

Merve Ateş, Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi adlı projemizde proje uzmanı olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyeleri’nde iyi yönetişimin ölçülebilir hale getirilmesi için bir yaklaşım ve yöntem geliştirilmesinde rol almaktadır.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisansını bitirdikten sonra aynı programda doktora derecesini almıştır. Yüksek lisans tezini belediye meclislerinde kurumsallaşma, doktora tezini ise yerel yönetimlerin demokratikleşmesi konularında yazmıştır. Doktora tezi araştırması kapsamında Türkiye’deki belediyeleri incelemiş ve Sayıştay’ın belediye denetim raporlarını temel alarak hesap verebilirlik ve hukuk üstünlüğüne dair orijinal bir veri seti oluşturmuştur.

Demokratikleşmenin yerel seviyedeki örüntüleri, hesap verebilirlik ve yolsuzluk konularında çalışmalarına devam etmekte ve siyaset bilimi alanında ders vermektedir.

 

Biliyor muydunuz?

Çocuklar ve bitkilerle yakından ilgili olan Merve, çocuk gelişimi üzerine okumayı ve evinde bitki yetiştirmeyi seviyor. Aynı zamanda yükseköğretimde kalite ile ilgileniyor ve aktif öğrenme ile ilgili programlardan faydalanıyor.