• Bültenimize Kaydolun

Kübra Koldemir

Araştırmacı

Kübra Koldemir, Argüden Yönetişim Akademisi'nde sürdürülebilirlik araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Akademide, öncelikle Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Kendisi bu projede araştırma analizleri yapmakta ve pazarlama çalışmalarını desteklemektedir.

Kübra, 2006 yılında NYC'de bir yatırım analisti olarak çalışırken, finansal yatırım fonunda uzmanlaşmış 1 milyar dolarlık AUM riskten korunma fonunda görev aldı. Uluslararası yatırımlara odaklanarak, birçok sektörde sayısız çokuluslu şirketin stratejisini ve sonuçlarını değerlendirdi. Gelişmekte Olan Piyasalardaki makroekonomik gelişmeler hakkında rapor verdi, ülke çapında küresel portföylere tahsis edilmesine katkıda bulunan makroekonomik verileri analiz edip yorumladı.

Kübra, 2017'den bu yana, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği dergisinde, sürdürülebilirliğe dair makaleleri ile uluslararası yayınlara katkıda bulunmaktadır.

Kübra sanat lisans derecesine sahiptir. Mount Holyoke College'dan Uluslararası İlişkiler ve Austin University of Texas'dan Executive MBA derecesi mevcuttur.