Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Melis Arıksoy

Proje Uzman Yardımcısı

Melis Arıksoy, Argüden Yönetişim Akademisi’nin TEGV, AÇEV, ÖSGD iş birliğinde yürüttüğü Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi'nde uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Merkezi (KEYEM) ve CIFAL Istanbul gibi kurumlarda araştırma asistanı olarak staj yapmıştır.

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler ile birlikte Sosyoloji çift anadal programında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında, Erasmus değişim programıyla Philipps Universität Marburg’ta (Almanya) lisans öğrencisi olarak yer almıştır. Yüksek lisans eğitimine ise Edinburgh Üniversitesi’nde Toplumsal Adalet ve Topluluk Hareketi programında devam etmektedir.

Aynı zamanda demokrasi, değerler, kültür ve iyi yönetişim konularıyla yakından ilgilenirken, bu konularda tez ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Biliyor muydunuz?

İspanyol dili ve kültürüyle yakından ilgilenen Melis, çevresel bilinci arttırmak adına çeşitli gönüllülük işleri yapmaktadır.