• Bültenimize Kaydolun

Melis Türker

SGScorecard Proje Lideri

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur.  Aynı üniversitede Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Bünyemizde Entegre Belediye İyi Yönetişim Modeli adlı projemizde belediyelerde iyi yönetişim modelini oluşturma ve uygulamaya geçirilmesinde rol aldı. 

İş yaşamına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nda başlayan Türker, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nda (UCLG-MEWA) devam etmiş ve İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi’nde (UNDP-IICPSD) çalışmıştır. Kısa zamanlı uzman olarak eğitim rehberi hazırlama, yönetişim modeli oluşturma alanında uluslararası kuruluşlarla çalışma yürütmüştür. Akıllı şehir, sürdürülebilir kentleşme, yerel yönetişim, kentsel mobilite, kümelenme, ağ oluşturma, eğitim tasarlama, performans değerlendirme alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu Global Shapers topluluğunun bir parçası olan Türker, sosyal projelerde gönüllü olarak yer almaktadır.

Biliyor muydunuz?

Bilim, sanat, felsefe alanında okumalar yapmaktan, tenis oynamaktan hoşlanan Melis, aynı zamanda 26 ülke gezerek dünyayı gezme hayalini gerçekleştiriyor.