Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

BASIN ODASI

Sorumlu Liderlik ve Entegre Raporlama

Prof. Mervyn E. King ve Sir Mark Moody-Stuart, Argüden Yönetişim Akademisi’nin Kurucu Bağışçısı ARGE Danışmanlık’ın 25. Yıl kutlamaları için İstanbul’da buluştular. 

Akademi’nin Danışma Kurulu Üyelerinden Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Başkanı Prof. Mervyn E. King, Global Compact Foundation (UNGC) Başkanı Sir Mark Moody-Stuart ve Akademi’nin Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden’in katıldığı panelde, Sorumlu Liderlik kavramı masaya yatırıldı. Sorumlu iş yapma yaklaşımını ortaya koyan Entegre Raporlamanın önemi vurgulandı. 

26 Eylül 2016

Diger Haberler