Argüden Governance Academy Foundation

GOOD GOVERNANCE
IN PUBLIC SECTOR Certificate Program

Developed for current and future executives in the public sector, the certificate program focuses on the importance of empirical methods and participatory democracy in policy design & implementation, and to increase service quality in doing so.

Program, kamu politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi geliştirmek ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini artırmak üzere geleceğin lider kamu yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Program, bilimsel metodolojinin kullanılarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi arttırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Ders Programı

Sertifika programımız 4 modülden, her bir modül de 4 günden oluşmaktadır ve her hafta iki ders şeklinde yapılmaktadır. Her gün, 09:30 - 12:30 arası ilk ders, ardından öğle yemeği ve 13:30 - 16:30 arası ikinci ders yapılmaktadır.

Modül I – Kamu Sektöründe İyi Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Kamu Sektöründe İyi Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi
Modern Devlet ve Devletin Rolü
Yönetişim Kalitesinin Ölçülmesi, Sürdürülebilir ve Entegre Yönetişim
Kamu Yönetimine Güvenin Artırılması
Kamu Kurumlarının Düzenleyici ve Denetleyici Rolü
Küresel Sorunlar ve Küresel Yönetişim
Gelecek Trendleri
Modül II - Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar
Stratejik Yönetim ve Planlama
Düzenleyici Etki Analizi Metodolojisi ve Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler
Etki Analizinde Seçenek Değerlendirme Metotları
Düzenleyici Politikalarda Sosyal Analizler
Düzenleyici Reform ve Bütünsel Devlet
Kamu Politikalarında Etkin Uygulama
Kapasitenin Geliştirilmesi ve İdari Yüklerin Azaltılması
Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama
Modül III - Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet
Stratejik Yönetim ve Planlama
Düzenleyici Etki Analizi Metodolojisi ve Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler
Etki Analizinde Seçenek Değerlendirme Metotları
Düzenleyici Politikalarda Sosyal Analizler
Düzenleyici Reform ve Bütünsel Devlet
Kamu Politikalarında Etkin Uygulama
Kapasitenin Geliştirilmesi ve İdari Yüklerin Azaltılması
Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama
Modül IV - Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon
Stratejik Yönetim ve Planlama
Düzenleyici Etki Analizi Metodolojisi ve Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler
Etki Analizinde Seçenek Değerlendirme Metotları
Düzenleyici Politikalarda Sosyal Analizler
Düzenleyici Reform ve Bütünsel Devlet
Kamu Politikalarında Etkin Uygulama
Kapasitenin Geliştirilmesi ve İdari Yüklerin Azaltılması
Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama

Eğitimimizde %80 katılım sağlayanlara mezuniyet töreninde Sertifika takdim edilmektedir.

Türkiye’nin önemli kamu derneklerinden katılımcılar

Related Publications

Related News

“Kamuda İyi Yönetişim eğitiminin kamu uzmanları için büyük bir fırsat, eğitimden azami derecede faydalandık. Bizden sonraki katılımcıların da bu eğitimin her dakikasını aynı verimlilikle değerlendireceklerine inanıyorum.”

Ahmet Kebeli
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Geçmiş Eğitimler