• Bültenimize Kaydolun

Gaye Uğurlu Fırat

Genel Sekreter

Gaye yerel, ulusal ve uluslararası alanda 14 yılı aşkın süredir proje koordinasyonu, operasyon, üst düzey yönetim, kaynak geliştirme, donör ilişkileri ile iletişim ve görünürlük faaliyetleri alanında tecrübeye sahiptir. EuropeAid, ECHO, BM ve Kalkınma Ajansları ile Sivil Toplum İnisiyatifi projeleri ağırlıklı olmak üzere çok sayıda AB projesinin yazım, uygulama ve yönetim alanlarında yer almıştır. Erken çocukluk dönemi, travma, koruyucu önleyici ruh sağlığı, göç, çocuk koruma, kadının insan hakları, insani yardım alanında hak temelli çalışmalar yürütmektedir.

Profesyonel deneyiminin yanı sıra ODTÜ Felsefe Lisansı ve Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisansına sahiptir. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesinde Travma Çalışmaları Programını tamamlamıştır.