• Bültenimize Kaydolun

Argüden Yönetişim Akademisi, İş Dünyasına Yön Verecek Yeni Raporunu Yayımladı:

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi” başlıklı çalışma yayımlandı. İyi örnekleri öne çıkarıp şirketlere birbirlerini kıyaslama şansı vererek daha sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasını harekete geçirmeyi amaçlayan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi IIRC’nin 17 Mayıs 2019 tarihinde Londra’da düzenlenen Global Konferans’ında tanıtıldı. Çalışmanın sonuçları, dünyadan pek çok fikir liderinin dahil olduğu dinleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı.

Argüden Yönetişim Akademisi, İş Dünyasına Yön Verecek Yeni Raporunu Yayımladı:

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©

Kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel düzeyde yönetişim kalitesini artırmayı hedefleyen Argüden Yönetişim Akademisi önemli bir çalışmaya daha imza attı. “Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi” başlıklı çalışma, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından 17 Mayıs 2019 tarihinde Londra’da düzenlenen Global Konferans’ta uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı.

Günümüzde sürdürülebilirlik, şirketler için isteğe bağlı, ‘sahip olunması iyidir’ denecek bir konu olmaktan çıkıp, geleceğe hazırlık anlamında en önemli unsurlardan biri haline geliyor. Bu sebeple, hem kamusal hem de özel sektörden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SDG) takip eden kurumların sayısı giderek artıyor. Daha sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasını harekete geçirmeyi amaçlayan Argüden Yönetişim Akademisi, en iyi şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını nasıl yürüttüklerini belirlemek adına “Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi” başlıklı yeni etki yaratan bir çalışmayı daha kamuoyuna sundu.

Sürdürülebilir Borsalar Girişimi’ni (Sustainable Stock Exchanges Initiative) imzalamış önemli borsalarda faaliyet göstermekte olan 150 halka açık şirketi kapsayan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi, uluslararası boyutta bir etki yaratmayı amaçlıyor. Araştırmanın kapsamı Almanya, Amerika, Çin, Güney Afrika, İngiltere ve Türkiye borsalarının sürdürülebilirlik endekslerine dahil olan şirketlerle sınırlandırılıyor.

Araştırmadaki puanlama, Genişlik ve Derinlik odaklı eşsiz bir yaklaşıma dayanıyor

İyi örneklerden ve karşılıklı öğrenmeyi hızlandırarak daha iyi bir dünya için katkı sağlamayı hedefleyen bir etki araştırması olan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’nin, sürdürülebilirlik meselelerinin daha iyi yönetilebilmesi için tasarlanmış bir gelişim aracı olarak kullanılması amaçlanıyor. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi Modeli, yönetişim sistemlerinin kalitesini, uygulamaların kapsamlılığını ve raporlamanın şeffaflığını sürdürülebilirlik çalışmalarının merkezinde tutuyor. Öte yandan çalışma, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmekten ziyade, sadece sürdürülebilirlik çalışmalarının yönetimini  değerlendirmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda, araştırma, şirketlerin şirket içerisinde sürdürülebilirlik ortamını sağlamak adına bazı kriterleri benimsemesi gerektiğini gösteriyor. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi, şirketin Genişlik Puanını (şirketlerin ne yaptığını) belirlemek için sürdürülebilirlik ortamının varlığını ölçüyor.

Buna ek olarak, araştırma, sürdürülebilirlik yönetişim ortamının şirket içerisinde yayılabilir ve derinleştirilebilir olduğunu, bu sayede sürdürülebilirlik yönetişimi ruhunun şirket tarafından içselleştirilebileceğini de öne sürüyor. Bu sebeple, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi sürdürülebilirlik yönetişiminin Derinlik boyutunu (şirketlerin çalışmalarını nasıl yaptığını) da göz önünde bulunduruyor.

Argüden Yönetişim Akademisi, etkileşimli öğrenmeyle ve iyi sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi Modelinin karşılaştırmalı değerlendirme adına bir fırsat sunmasını ve etkili sürdürülebilirlik yönetişim mekanizmalarının yaratılması konusunda bir kılavuz görevi görmesini amaçlıyor.

Araştırmanın sonuçları

Kamuya açık verileri ‘yönetişim bakış açısıyla’ analiz eden Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi iki önemli sonuca ulaşıyor:

1) Dünya genelinde çok sayıda şirket bir yana, en büyük ve en önemli şirketler bile uygulamaların etkenliği ve sürdürülebilirlik programlarının izlenebilirliği konularında önemli oranda bir gelişme payına sahiptir.

2) Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin kendi sürdürülebilirlik yaklaşımlarına ve paylaştıkları iyi uygulamalara dayanarak geniş çaplı etkileşimli öğrenme imkanları yaratılması mümkündür.

Global boyutta önemli veriler sunmakta olan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ne www.sgscorecard.argudenacademy.org adresinden ulaşılabiliyor.

Argüden Yönetişim Akademisi, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’nin, şirketlerin yönetim kurulları ve yöneticileri, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve basın temsilcileri gibi pek çok paydaş tarafından etkileşimli öğrenme, iyi örneklerin tanımlanması, izlenebilirlik ve yatırım kararlarının geliştirilmesi konularında yararlanılabilecek bir kaynak olduğunu belirtiyor.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi uluslararası çevrelerden büyük ilgi gördü

Argüden Yönetişim Akademisi, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen Global Konferans’a davet edildi. Entegre Rapor hazırlayan Türkiye’deki ilk kurum ve Dünya’daki ilk 10 STK’dan biri olan Argüden Yönetişim Akademisi, konferansta kendi Entegre Raporlama Serüvenini paylaştı. 

Argüden Yönetişim Akademisi bu etkinlikte ayrıca Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’nin de lansmanını yaptı. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’nin sonuçları, dünya genelinden konferansa katılan, entegre düşünme ve iyi yönetişim alanındaki önemli fikir liderleri tarafından beğeni ve ilgiyle karşılandı.

"Bu önemli projenin gönüllü elçisi olmaktan büyük memnuniyet duyarım."
Prof. Mervyn King, IIRC - Kurucu ve Onursal Başkan

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi © Proje Ekibi:

Dr. Yılmaz Argüden
Dr. Fatma Öğücü Şen
Gizem Argüden
Kübra Koldemir
Pınar Ilgaz
Dr. Erkin Erimez
Çağhan Karanberk 

İlgili Kişiler