• Bültenimize Kaydolun

Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim

Argüden Yönetişim Akademisi, afet sonrası yeniden yapılandırma sürecinin etkinliği ve kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Afetten Kalkınmaya, Sivil Etkileşim” (AKSE) projesi ve Sivil Etkileşim Değerlendirme Modeli©’ni tanıttı.

Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim

Bu haber 10 Mayıs 2024 tarihinde Yeni Çağ Gazetesi'nde, 14 Mayıs 2024 tarihinde iyigünler.net ve hicrethaber.com, 18 Mayıs 2024'te yenisafak.com, 19 Mayıs 2024'te gazetebirlik.com, 20 Mayıs 2024'te analizgazetesi.com.tr  sitelerinde yayınlanmıştır. 

Kaliteli yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren Argüden Yönetişim Akademisi, afet öncesinden sonrasına tüm karar ve uygulama süreçlerinde iyi yönetişimi gözeten ve sivil etkileşimin artmasını hedefleyen Sivil Etkileşim Değerlendirme Modeli©’ni geliştirdi. "Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim" (AKSE) projesi kapsamında geliştirilen Model, 9 Mayıs Perşembe günü, İstanbul’da kamu kurumlarının, STK’ların ve akademik kurumların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda tanıtıldı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation’ın sağladığı Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu desteği ile hayata geçirilen proje, afetten etkilenen 11 şehirde iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçlerinde iyi yönetişim ilkelerinin uygulanmasıyla, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin etkin şekilde tesis edilmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda proje, kamu yetki ve kaynaklarının kullanımının iyi yönetişim kültürüne dayalı ve toplum temelli işlemesine katkı veriyor.  “Ölçmediğini geliştiremezsin” anlayışı ile geliştirilen ve sivil toplum başta olmak üzere tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek Sivil Etkileşim Değerlendirme Modeli©, afet öncesinden sonrasına tüm karar ve uygulama süreçlerinde şeffaflık, kapsayıcı ve anlamlı bir katılımcılık anlayışının etkin olarak uygulanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Afet sonrası kalkınma ve yeniden yapılanma “nasıl” mümkün?

Modelin tanıtıldığı Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, afet sonrası kalkınma çalışmalarında yalnızca acil ihtiyaçları karşılamanın yeterli olmadığını ve uzun vadeli kalkınma hedeflerinin de gözetilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Argüden ayrıca, “Tabii afetler kaçınılmaz, ancak afete hazırlık, dayanıklı bir gelecek için yatırımdır. Fikri hazırlık, eğitim ve tatbikat hayat kurtarır, gelecek için planlama ise yeniden yapılanmanın hızını ve kalitesini artırır. Tüm bu süreçlerde kapsayıcı ve anlamlı bir katılımcılık anlayışını hayata geçirmek ise toplumsal güveni artırır; kaynak oluşturma ve uygulama etkinliğini geliştirir. Sivil etkileşim, bilinçli bireyler ve dayanıklı bir toplum oluşturur. Afet öncesi ve sonrası tüm süreçlerde iyi yönetişim ve sivil etkileşimin gelişmesiyle gelecekteki afetlere karşı daha dayanıklı bir toplum ve yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun iş birliği ortaklarından Sivil Toplum için Destek Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer açılış konuşmasında, “Bu modelin sivil toplum iletişimine özellikle yeniden inşa konusunda önemli bir alan açacağını düşünüyorum. İyi yönetişime dayalı, kamu, STK ve özel sektörü kapsayarak, aktif yurttaş katılımını teşvik etmesi ve veriye dayalı olması bu projeyi bizim için özel kılıyor.” dedi.

Proje ekibinden Argüden Yönetişim Akademisi AKSE Proje Koordinatörü Dr. İnan İzci ve Argüden Yönetişim Akademisi AKSE Araştırma Koordinatörü Dr. Erkin Erimez ise etkinlikte gerçekleştirdikleri sunumlarında Model’in bir değerlendirme aracı olarak nasıl kullanılabileceğini vurguladı. Dr. İzci, “Sunulan model yürütülen iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının daha bütünsel, kapsayıcı ve etkin sonuçlar üretmesine yardımcı olacaktır. Bunun için tüm toplum ile kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinin el ele vermesi ve güven içerisinde hareket etmesini desteklemek öncelik taşıyor.” dedi. Modelin işleyiş ve puanlama sistematiğini anlatan Dr. Erimez, ise konuyla ilgili, “Modelimizin en öne çıkan özelliği şeffaflık ve hesap verilebilirlik yaklaşımını benimsemesi. Kaynakların sınırlı olduğunu bilerek, önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Ancak kapsayıcı katılımcılık ve kaynakların doğru yönetimi ile gelişebilir ve iyileşebiliriz.” dedi.

Modelin tanıtımının ardından Dr. İnan İzci’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim Paneli’nde İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacı ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, 8artı Kentsel Tasarım ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Sertaç Erten, TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz ve Dr. Erkin Erimez konuşmacı olarak yer aldı.

İlgili Kişiler

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Dr. Erkin Erimez

Akademik Kurul Üyesi

Dr. İnan İzci

Akademik Kurul Üyesi

Doç. Dr. Sertaç Erten

Kentsel Dayanıklılık Danışmanı

Doç. Dr. Yeşim Yasin

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Fikret Adaman

Akademik Koordinatör