Argüden Governance Academy Foundation

İyi Yönetişimin El Kitabı

Yönetişim terimi, tıpkı iletişim gibi kavramın anlamının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle belki İngilizcesinden bile daha kavrayıcı bir terimdir.

Authors: Dr. Yılmaz Argüden