A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'seo_description' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 327

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'abstract' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 331

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'text' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 335

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'seo_image' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 437

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'cover' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 440

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'slug_en' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 626

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Blog

Yönetişim Ne Demek?

Yönetişim, yönlendirme ve gözetme (guidance & oversight) kavramlarını içerir. Etimolojik olarak ‘Governance’ kelimesi ise eski Yunancada yönlendirme (steering, guiding) mânasına gelen ‘kybernao’ kelimesinden gelir. Kontrol ve gözetim (control & oversight) kavramları ile de alâkalıdır.

2 Nisan 2021, Oğuzhan Yılmaz

Blog

Pandemi Sürecinin
Yerel Yönetimlere Dair
Düşündürdükleri

Bu yazıda, sizlere yerel yönetimlerin kriz yönetimindeki yerini ve atacağı adımların kentlerin geleceğine etkilerini paylaşacağız.

7 Temmuz 2020, Seden Gürlek

Blog

COVID-19,
Ya Öbür Hastalar?

Sorumlu bir birey, kendine emanet edilen varlıkları en iyi şekilde koruyan kişidir. Bireyin kendi yaşam kalitesini artırmak için koruması gereken en önemli varlığı ise sağlığıdır.

28 Haziran 2020, Prof. Metin Çakmakçı

Yönetişim Dosyası

Komşu Komşunun
Külüne Muhtaç

Hepimiz birbirimizi ‘tam’ yapan bir yapbozun parçalarıyız.

9 Haziran 2020, Dr. Yılmaz Argüden, Dr. Fatma Öğücü Şen

Entegre Düşünce
Sürdürülebilirlik
Blog

COVID-19 Salgını ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Korona salgını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı doğrudan etkiliyor. Etkilenmeyi iki boyutta gözlemleyebiliriz.

2 Haziran 2020, Dr. Erkin Erimez

Hesap Verebilirlik
Sürdürülebilirlik
Blog

Sürdürülebilirlik Işığında Yerel Kalkınma:
“Likya Yolunda Bir Tarih Molası” Projesi

Kekova’nın doğusunda, antik ismi Istlada olan kent sınırları içinde bugün iki yörük köyü bize “sürdürülebilirlik” kavramına dair ne anlatıyor?

28 Mayıs 2020, Pelin Sürmeli

Sürdürülebilirlik
Yerelde İyi Yönetişim
Blog

Korona Sonrası
Neler Olacak?

Korona krizi ile 2020 yılında bu değer, sadece parasal değil, insani ve kurumsal boyutları ile önemli ölçüde eriyecek. Durum ciddi.

16 Nisan 2020, Dr. Bahadır Kaleağası

Blog

Turizmde Kriz Yönetimi

Risk yönetimi, global kuruluşlar, ülkeler, sektörler ve işletmeler bazında risklerin analiz edildiği, volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olabilmek için geliştirilmiş bir “ İyi Yönetişim’’ disiplinidir.

9 Nisan 2020, E. Naci Başerdem

Blog

Sağlıklı Karar Alma

Umarım futbolun yeniden başlayacağı gün belirlenirken, futbolun amacını hatırlayarak daha doğru karar alabiliriz.

27 Mart 2020, Oğuzhan Yılmaz

Blog

Eşitlik ve Adalet:
Hepimiz için

Birey olarak, herkesten öğreneceğimiz bir şeyler var. Öğrenmek, sürekli gelişimi beraberinde getiriyor.

24 Mart 2020, Dr. Fatma Öğücü Şen

Blog

Daha Sürdürülebilir
Bir Gelecek İçin
Business Roundtable

Sürdürülebilir bir gelecek arzu ediyorsak, bugüne kadar süregelen alışkanlıklarımızı değiştirmenin zamanı çoktan geldi bile.

17 Mart 2020, Dr. Fatma Öğücü Şen

Blog

Değişen Bir Düşünce Yapısı: Entegre Düşünce

Paydaş odaklı yaklaşımları benimsemek, hem iyi yönetişimin katılım prensibinin, hem de entegre düşüncenin ortaya koyduğu sorumlu yaklaşımın gereğidir.

16 Mart 2020, Dr. Fatma Öğücü Şen

Blog

Sevgi ve Bilgi
Paylaştıkça Artar

Yaşam kalitesini belirleyen önemli bir boyut da sorumluluk üstlenerek başkaları için faydalı olabilmektir. Çünkü paylaşma ve yardım, davranışları ve bu davranışların sonucunda kişinin hissettiği manevi tatmin duygusunu artırır.

16 Mart 2020, Dr. Yılmaz Argüden

Blog

Yaşam Kalitesi için
İyi Yönetişim

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik her zaman daha iyiyi arama güdüsüdür. Gelişmenin temeli, bu daha iyiyi arama dürtüsüdür.

15 Mart 2020, Dr. Yılmaz Argüden

Yönetişim Dosyası

Davranışlarımız Kuralları
Nasıl Etkiliyor?

Bir adada olduğunuzu düşünün, tropik bir adada. Etrafınız tamamen sularla çevrili ve etrafınızda ise bir sürü palmiye ağacı var. Tek başınasınız, uymanız gereken herhangi bir kural yok. Adada yanınızda bir kişi bile daha olmasını hayal ettiğinizde ise hayatınıza kuralları dâhil etmeniz gerekiyor. Aldığınız kararların bir başkasını etkilemeye başladığı anda ilişkinizi düzenleyecek kurallara ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte tam da bu noktada hayatımıza kurallar giriyor…

24 Şubat 2020, Dr. Fatma Öğücü Şen

Makale

Sürdürülebilir Bir Gelecek için İyi Yönetişim

2015 yılı sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir yıl oldu. Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma” hedeflerini belirlemesiyle, birçok kurum belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine destek olmak için taahhütlerde bulundu. Bu taahhütlerle beraber, yönetim kurullarına yüklenen sorumluluğun önemi de artıyor.

Aralık 2016, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yönetim Kurulları’nın Sorumlulukları

Sürdürülebilirliğin farkındalık ve sorumluluğu şirketin bütün katmanları tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Şirket içinde ve dışında güven ilişkilerinin oluşturulmasının temelini oluşturan şirket kültürü, yönetim kurulu tarafından belirlenmekte ve uygulamaya konmaktadır.

Kasım 2016, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Daha Çok Regülasyon Kurumsal Yönetişimi Geliştirir mi?

Son finansal kriz ile birlikte şirketlerin kurumsal yönetişim (corporate governance) konusundaki performanslarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Birçok devlet şirketlerde kurumsal yönetişimin gelişmesini sağlamak üzere daha sıkı düzenlemeler yapılması yönünde çalışmalar yapıyor.

Şubat 2012, Dr. Yılmaz Argüden

Kitap

İyi Yönetişimin Anahtarları

İyi yönetişim insanlığın yaşam kalitesini geliştirmenin ve kurumların sürdürülebilirliğini sağlamanın anahtarıdır.

Ocak 2012, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Kurumsal Yönetişim Modeli

Ölçülmeyen performans iyileştirilemez. Kurumsal yapıların en önemli organı olan yönetim kurullarının performansı, kurumsal başarının ve sürdürülebilirliğin temelidir.

Mart 2010, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Küresel Krizden
Küresel Yönetişime

Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar devletler, küreselleşen tehditlerle tek başlarına başa çıkamayacaklar. Dolayısıyla, küresel tehditlerle başa çıkabilmek için küresel boyutta örgütlenmek gerekiyor.

Kasım 2008, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Kurumsal Yönetişim

Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyor ve sürdürülebilirliği sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan kurumsal yönetişim.

Kasım 2007, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

İyi Yönetişim Kaliteli Yaşam

Yurttaşlar ile kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

20 Aralık 2006, Dr. Yılmaz Argüden

Entegre Düşünce
Şeffaflık
Makale

Kurumsal Yönetişim Endeksi

Kurumsal yönetişim standartları her geçen gün daha zorlayıcı bir hal alıyor. Bu konuda standartlar dört seviyede oluşuyor...

Aralık 2006, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Şirket Birleşmelerinde Yönetişim

Türkiye’nin dünya piyasalarıyla entegrasyonu arttıkça Türk şirketlerinin birleşme ve satın almalarla ilgili deneyimi de artıyor. Ancak, şirketlerde kontrolün el değiştirdiği dönemlerde riskler de artıyor. Bu nedenle şirket birleşmeleri ve satın alımlarıyla karşı karşıya olan yöneticiler ve hissedarlar ilgi duydukları şirketin pazarlık süreci ve kontrol devrinin ilk dönemlerinde iyi yönetilmesini de gözetmelidir.

Haziran 2005, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Sosyal Girişimcilik ve
Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim

İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacını yalnızca sivil toplum kuruluşlarında doyurabiliyor. Dolayısıyla, sivil toplum kuruluşları, anlamlı bir yaşamın ve sorumlu yurttaşlık bilincinin yaşama geçirildiği kurumlar haline geliyor.

Mart 2005, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Kamu Yönetimi ve
Etik Değerler

Kamu sektöründeki “güven açığı” kamu yönetiminin en önemli sorunu haline geliyor. Bu durum, özellikle demokrasi ile yönetilen toplumlarda, sistemin yönetim ve yönlendirme yetkinliğini de zedeliyor.

Temmuz 2003, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

İyi Yönetişim

Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayabilmek için gerek vatandaşlar, gerekse siyasiler dünyada gelişmekte olan “yönetişim” kavramını iyi anlamalı ve hayata geçirmeli. Yurttaşlar ile merkezi kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

Eylül 2002, Dr. Yılmaz Argüden

Hesap Verebilirlik
Sürdürülebilirlik