Argüden Governance Academy Foundation

Kadın Muhtar ve Aza Adayları Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

22 January 2019

TAKIM RUHU İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE!

Akhisarlı kadın muhtar adayları Yaşar Üniversitesi ve Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ile yapılan Belediye Yönetişim Karnesi çalıştayına davet edildi. 

Çalıştaya kadın muhtar adayları ve azaları yoğun ilgi gösterdi. Çalıştaya Kayalıoğlu Mahallesi, Zeytinliova Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Süleymanlı Mahallesi, Ragıpbey Mahallesi, Kethüda Mahallesi’nden kadın muhtar adayları ve azaları katıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı bütçelendirme yerel belediyelerin çalışma sistemleri entegre düşünce yönetimi ile sorun çözme bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Takım ruhu işbirliği içinde çalışma bilgi ve becerileri arttırıldı.

 

22 January 2019