Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Özel sektörde iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve farkındalığın yaratılması için
Argüden Yönetişim Akademisi olarak hedeflerimiz:

  • Etkin kurumsal yönetişim modeli
  • Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik
  • Entegre Raporlama