• Bültenimize Kaydolun

Belediyeler için

Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

KA.DER işbirliğiyle hazırladığımız rehberle, başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar için daha yaşanabilir kentlerin oluşmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunuyoruz.

Belediyeler için

Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

KA.DER işbirliğiyle hazırladığımız rehberle, başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar için daha yaşanabilir kentlerin oluşmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunuyoruz.

KA.DER iş birliğiyle hazırladığımız bu Rehberin, yerelde sosyal kapsayıcılık ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamasını hedefledik. Geliştirdiğimiz bu yaklaşımın kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, OECD Yaşam Kalitesi Endeksi, iyi yönetişim kültürü ve hak temelli yerel sosyal politika bakış açılarını birbiriyle ilişkili hale getirdik. Böylece başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı sosyal gruplar için daha yaşanabilir kentlerin oluşması ve yaşam kalitelerinin yükselmesine katkı yapmayı hedefledik. Dileğimiz, bu hedefin gerçekleşmesi ve belediyelerimizin sosyal açıdan daha entegre ve kapsayıcı şekilde faaliyet ve hizmetler sunarak kadın-erkek eşitliğine yerel düzeyden azami katkıyı yapmalarıdır.