• Bültenimize Kaydolun

Entegre Düşünce

Refah düzeyini artırmak isteyen toplumlar ve değerlerini yükseltmek isteyen şirketler dünyada hızla entegre düşünceyi benimsiyorlar. Entegre düşünceyi benimseyen bireyler ve kurumlar, topluma olan sorumluluklarının farkında olmakla beraber, değer yaratmayı hedefleri arasında önceliklendiriyor.

Entegre Düşünce

Refah düzeyini artırmak isteyen toplumlar ve değerlerini yükseltmek isteyen şirketler dünyada hızla entegre düşünceyi benimsiyorlar. Entegre düşünceyi benimseyen bireyler ve kurumlar, topluma olan sorumluluklarının farkında olmakla beraber, değer yaratmayı hedefleri arasında önceliklendiriyor.

Entegre Düşünce, alışılagelmiş düşünce biçiminin yerine, paydaş odaklı ve sistemin içindeki tüm unsurlarının bağlantılı olarak düşünüldüğü bir düşünce biçimidir. 21.yüzyılın iş yapma yaklaşımı, süregelen kapitalist sistemin kâr maksimizasyonunun ötesine geçiyor. Entegre düşünceyi benimseyen bireyler ve kurumlar, topluma olan sorumluluklarının farkında olmakla beraber, değer yaratmayı hedefleri arasında önceliklendiriyor. Artık yeni bir kavram hayatımızda yer ediyor; “sürdürülebilir değer yaratma”.

Argüden Yönetişim Akademisi olarak kurulduğumuz andan itibaren “Entegre Düşünce”yi benimsedik ve bu anlayışın yayılması için savunuculuk sorumluluğu üstlendik. Geçtiğimiz 25 yıl süresince “Sosyal Sermaye” ve “Entelektüel Sermaye”yi geliştirme bilinciyle faaliyetlerini gerçekleştiren kurucu bağışçımız ARGE Danışmanlık’ın bu mirasını korumayı ve geliştirmeyi görev biliyoruz. Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi olarak bu kavramın yayılımına yaptığımız katkıları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

ARGE Danışmanlık’ın B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçildiği G20 Türkiye sürecinde Akademi olarak C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliği görevini üstlendik. G20 liderlerine Entegre Raporlama’nın öneri olarak sunulmasında önemli katkı sağladık.

ARGE’yle birlikte kurumsal üye olarak yer aldığımız Entegre Raporlama Türkiye Ağı ERTA’nın kuruluş sürecinde iki Akademik Kurul üyemiz de bireysel olarak yer aldı.

TÜSİAD ile birlikte ERTA Eğitim Komisyonu Eş Başkanlığı görevini üstlendik.

İlk operasyonel çalışma yılımız olan 2015’e dair yayımladığımız Türkiye’nin ilk Entegre Raporu ile Dünyada ilk 10 STK arasında yer aldık.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)’nin Başkanı Prof. Mervyn King tarafından övgü alan Entegre Raporlama deneyimimiz, IIRC web sitesinde gönüllü kuruluşlar için örnek olarak gösterildi.

Benimsediğimiz ve örnek olduğumuz bu kavramın yayılımı için Danışma Kurulu Üyemiz Prof. Mervyn King ve Leigh Roberts’ın yazarları olduğu “Integrate: Doing Business in the 21st Century” yayınını Türkçe’ye kazandırdık. IIRC CEO'su Richard Howitt’i Türkiye’ye davet ederek, İstanbul ve Ankara’da paylaşım toplantıları düzenledik. Bu yayının, ülkemizde değişimi tetikleyen bir değer yaratmasını diliyoruz.