Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

STK YÖNETİŞİMİ

Sivil Toplum Kuruluşları'nda iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve farkındalığın yaratılması için Argüden Yönetişim Akademisi olarak hedeflerimiz:

  • Sivil-toplum kuruluşlarında yönetişim kalitesi ve hizmet etkinliğinin arttırılması
  • Standart belirleme, veri-bazlı karar verme ve katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesi için algı ve katılımın arttırılmasında sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi