Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

ENTEGRE DÜŞÜNCE VE SORUMLU LİDERLİK

Argüden Yönetişim Akademisi olarak kurulduğumuz andan itibaren “Entegre Düşünce”yi benimsedik ve bu anlayışın yayılması için savunuculuk sorumluluğu üstlendik:

  • ARGE Danışmanlık’ın B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçildiği G20 Türkiye sürecinde Akademi olarak C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliği görevini üstlendik. G20 liderlerine Entegre Raporlama’nın öneri olarak sunulmasında önemli katkı sağladık.
  • ARGE’yle birlikte kurumsal üye olarak yer aldığımız Entegre Raporlama Türkiye Ağı ERTA’nın kuruluş sürecinde iki Akademik Kurul üyemiz de bireysel olarak yer aldı.
  • TÜSİAD ile birlikte ERTA Eğitim Komisyonu Eş Başkanlığı görevini üstlendik.
  • İlk operasyonel çalışma yılımız olan 2015’e dair yayımladığımız Türkiye’nin ilk Entegre Raporu ile Dünyada ilk 10 STK arasında yer aldık.
  • Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)’nin Başkanı Prof. Mervyn King tarafından övgü alan Entegre Raporlama deneyimimiz, IIRC web sitesinde gönüllü kuruluşlar için örnek olarak gösterildi.