• Bültenimize Kaydolun

KÜRESEL YÖNETİŞİM
YOLCULUĞUMUZ VE KATKILARIMIZ

2023

Yerelde Yönetişim Kalitesinin Artırılması

Yerelde iyi yönetişim uygulamalarını vatandaş odaklı bir bakış açısıyla haritalandırmak, ölçmek ve geliştirmek için verilerin nasıl kullanılacağına dair bilgileri paylaştık. Good Governance Academy'nin davetiyle katıldığımız bu seminerde Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi'nden örnekler vererek küresel öğrenmeye katkı sağladık.

2022

İyi Yönetişim Uluslararası Gündemde

Kurumlara duyulan güven anlamına da gelen “iyi yönetişim” kavramını OECD, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların gündeminde tartışıyoruz. Bu amaçla “İyi Yönetişim Günü”, “Güveni İnşa Etmek”, “Demokrasiyi Güçlendirmek” konularının ve iyi yönetişim kültürünün savunuculuğunu üstleniyoruz.

2021

İyi Yönetişim Günü Kutlandı

Küresel liderlerin katılımıyla Her SKA için Bir Takvim Günü önerimiz yaygınlaşıyor. SKA16: İyi Yönetişim Günü, UN Global Compact, Birleşmiş Milletler Türkiye, Global Compact Türkiye, OECD, TEPAV ve TESEV’in katılımıyla kutlandı.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi ile Küresel Etki Yaratıyoruz

İlki B20 Tokyo tarafından G20 liderlerine örnek gösterilen Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© araştırmamızın üçüncü raporunun sonuçlarını paylaşmak üzere Değer Raporlama Vakfı Küresel Konferansı’na davet edildik.

2020

ESG Yerine G(EES) Kavramını Öneriyoruz 

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini ölçmek için Sosyal, Çevresel ve Yönetişim –ESG– yerine Ekonomik, Çevresel ve Sosyal konuların Yönetişimi –G(EES)– olarak kullanılmasını öneriyoruz.

Bu önerimizi 2020 Entegre Raporu kapağımıza taşıyarak kurumların faaliyetlerini iyi yönetişim perspektifiyle gerçekleşmelerine ve ölçmelerine dikkat çektik.

Hindistan’da Raporlama Standartlarına Katkı

2019 SG Scorecard araştırmamızın önerilerinden biri olan şirketlerin Yönetim Kurulu Yetkinlik Matrisi paylaşması Hindistan Ekonomi Bakanlığı’na bağlı düzenleyici kurum olan SEBI tarafından zorunlu hale getirildi.

İyi Yönetişim KültürüDünya Çocuklarına Yayılıyor!

Eğitim materyallerimizin İngilizce versiyonlarını hazırlayarak tüm dünya çocuklarının programdan yararlanabilmesi için ilk adımı attık. Çocukların birlikte yaşama kültürünü benimseyerek gelişmeleri için oluşturduğumuz eğitim programımız KidZania iş birliğiyle ABD, Meksika, Fransa, Japonya gibi 20 ülkede uygulanmaya başlandı.

2019

Rekor Hızda Entegre Rapor

Yıl içindeki faaliyetlerini entegre düşünce kültürünü benimseyerek gerçekleştiren kurumlar, entegre rapor hazırlama süreçlerini de daha kolay ve hızlı tamamlıyor.

Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak 40 günde tamamladığımız 2019 Entegre Raporumuz uluslararası alanda takdir gördü ve örnek gösterildi

2019 Entegre Raporunuzu 40 günde tamamlamanız gerçekten etkileyici, tebrikler...

Charles TilleyIIRC CEO

Daha İyi Bir Dünya için Türkiye’den Özgün Bir Proje

Daha iyi bir dünya ve gelecek için sürekli öğrenen bir iş dünyasını hedefleyen projemiz sürdürülebilirliğe yönetişim merceğinden bakıyor. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© basının ilgisini çekiyor. 

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ni çok değerli buluyor, savunduğu felsefenin dünyada yayılımı için gönüllü elçi olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Prof. Mervyn E. KingInternational Integrated Reporting Council Onursal Başkan

2018

Yerel Yönetişim Kalitesi için Türkiye’den Dünyaya

Yerel yönetimlerin öğrenme hızını ölçerek tetikleyen İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi© araştırmamızın sonuçları ilgiyle karşılandı.

OECD İyi Örnek Gösterdi

2017’de geliştirdiğimiz modelimiz, OECD’ye bağlı Kamu Sektöründe İnovasyon Gözlemevi (OPSI) tarafından yerel yönetimlerde yenilikçi yaklaşımıyla iyi örnek olarak gösterildi.

Dünyada İlgi Çekiyoruz

Modelimizi tanıtmak için 4. Asya Kamu Yönetişimi Forumu ve BM Kamu Hizmetleri Forumu’na davet edildik; AB Komisyonu’na ve Dünya Bankası Ofisleri’ne sunum yaptık.

Belediye Yönetişim Karnesi, yönetişim ilkelerini uygulamalara indiren ilk çalışma niteliğinde. 

Jutta GützkowAvrupa Konseyi, İyi Yönetişim Bölüm Başkanı

Önerilerimizle Yerel Yönetimlerde İlkler Hayata Geçiyor

Belediye Yönetişim Karnesi© önerilerinden Entegre Raporlamayı benimseyen Kadıköy Belediyesi, kurucumuz ARGE Danışmanlık’la dünyada her belediyenin kullanabileceği bir model geliştirdi. <IR> , EFQM, OECD Better Life Index ve SKA’ları harmanlayan model ile Kadıköy Belediyesi Dünyanın ilk Entegre Raporu’nu 2019 yılında yayınlayarak dünyaya örnek oldu.

2017

Türkiye’den Dünyaya Özgün Bir Model: Belediye Yönetişim Karnesi©

Belediyeler, vatandaşın yaşam kalitesinin gelişiminde en hızlı aksiyon alabilen kamu kurumlarıdır. Yerel yönetimlerin yönetişim kalitesinin gelişmesi daha iyi bir gelecek için çok önemli.

Geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi© Modeli ile yerel yönetimlerde iyi yönetişim kalitesini artırmak için Türkiye’den dünyaya özgün bir model sunduk.

Yönetişim kalitesini ölçmek için araç geliştirmek hem uygulayıcılar, hem de akademisyenler için çok önemli. Bilgi birikimini ileri taşıyan yenilikçi ve örnek bir model.

Shabbir CheemaHarvard Kennedy School

Yerelde İyi Yönetişim için
Başvuru Merkezi

OECD davetiyle katıldığımız 3. Asya Kamu Yönetişimi Forumu’nda Belediye Yönetişim Karnesi© Modeli’nin tanıtımını yaptık ve Türkiye’de yerel yönetimlerin iyi yönetişim uygulamalarını konuştuk.

2016

İyi Yönetişimin El Kitabı

Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden, Handbook of Board Governance kitabında “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sorumlu Yönetim Kurulları” bölümünü kaleme aldı. Dr. Argüden, bu bölümde yönetim kurullarının rolü ve sürdürülebilirliğin yeni standartlarıyla beraber bu konulardaki iyi örnekleri de paylaşarak gelişim fırsatı yaratıyor. Sürdürülebilirlik vizyonunun organizasyon yapısına entegre edilmesi için bir rehber niteliği taşıyan bölüm sonunda yönetim kurullarının kendilerini sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirmeleri için 34 soruluk bir öz değerlendirme rehberi de yer alıyor. 

Kitabın ‘All-Star’ yazar kadrosuna Türkiye’den davet edilen tek isim Akademi’nin kurucusu Dr. Yılmaz Argüden oldu.

Didem Eryar ÜnlüDünya Gazetesi

2015

G20 Liderlerineİyi Yönetişim Önerileri

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 hükümetlerine, C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak sivil toplum için önemli olan ulusal ve uluslararası alandaki farklı konuları istişare ederek görüş bildirdik.

Daha kaliteli bir raporlama sistemi adına koyduğumuz bu önemli öngörüler ve Entegre Raporlama konusundaki destek ve katkılarınız çok değerli.

Paul DruckmanUluslararası Entegre Raporlama Konseyi, CEO

Türkiye’nin İlk Entegre Raporu

İlk faaliyet yılımızı kapsayan 2015 Entegre Raporu ile Dünyada ilk 10 STK arasında yer aldık.

Entegre Raporlama deneyimimiz IIRC Internet sitesinde gönüllü kuruluşlar için örnek gösterildi.

BM Genel Kurulu’nda “İyi Yönetişim Çağrısı”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Dr. Argüden, iyi yönetişim kültür ve ikliminin yaygınlaşması için dünya liderlerine entegre düşünce ve sorumlu liderlik çağrısı yaptı. 

2014

OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri 

OECD’nin 2014–2015 yılında yenilenen Kurumsal Yönetişim İlkeleri çalışmasına dünya çapında görüş veren 75 kurum arasında yer aldık.

İlkelerin her seviyeden paydaş katılımını desteklemesi, kurumlara duyulan güveni artırması, daha etkili yönetim kurullarını desteklemesi gibi önerilerimizi OECD’ye ilettik.