Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

KÜRESEL YÖNETİŞİM

  • Devlet, sivil toplum ve çok uluslu kurumların kompleks küresel sorunlar için ortak çözüm üretme süreçlerinde iyi yönetişim.
  • Küresel problemlerin çözümü için bağımsız kurumların ortak çalışmalarının desteklenmesi.