Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

KAMU YÖNETİŞİMİ

Yaşam kalitesini geliştirmek için Argüden Yönetişim Akademisi olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim programları, iletişim faaliyetleri ve yayınlarımızla:

 • İyi yönetişim konusunun önemi hakkında farkındalık yaratılması
 • Uygulamada kapsayıcı ve etkin katılım ve şeffaflık ile
  kamu kurumlarına güvenin artırılması
 • Geleceğin kamu liderlerinin gelişiminin desteklenmesi
 • Veri bazlı, katılımcı ve etkin politika oluşturma süreçleri ile
  çevresel, toplumsal ve ekonomik hedeflere ulaşılması
 • İnovasyon, işbirliği ve katılımcı demokrasiyi teşvik eden
  sistemlerin kurulması

konularında öncülük yapıyoruz.