• Bültenimize Kaydolun

Avrupa Konseyi, ELoGE için Akademi’yi Yetkilendirdi

Avrupa Konseyi, iyi düzeyde yönetişim kalitesine ulaşan ve bu seviyeyi daha da geliştirmeyi taahhüt eden yerel yönetim mekanizmalarına verdiği “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası”nın Türkiye’de verilmesi için Akademi'yi yetkilendirdi.

Avrupa Konseyi, ELoGE için Akademi’yi Yetkilendirdi

2011 yılından bu yana Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Malta, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, İspanya'dan kurumlar bu markayı Avrupa Konseyi adına vermekle yetkilendirilmişti. 2022 yılında yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği ile marka Türkiye'deki kurumlar tarafından da alınabilir hale geldi.

Marmara Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi işbirliğinde, Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle yürüttüğümüz “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” projesi kapsamında faaliyetler gerçekleştirilirken markayı vermek için akreditasyon süreçlerimiz de tamamlandı. Projenin ilerleyen süreçlerinde Avrupa Konseyi tarafından markayı Türkiye’de belediyelere vermeye yetkili kılınan Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından başvurular alınacak ve marka başvuruları ilgili kanıtlar ve belgeler eşliğinde Yetkili iki kurumca oluşturulan bağımsız jüri tarafından değerlendirilecek.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı kullanma hakkı elde etmek için gereken İyi Demokratik Yönetişimin 12 İlkesi şu şekilde:

 1. Katılım, temsiliyet, seçimlerin adil yapılması
 2. Duyarlılık
 3. Etkililik ve Verimlilik
 4. Açıklık ve Şeffaflık
 5. Hukukun Üstünlüğü
 6. Etik Davranış
 7. Yetkinlik ve Kapasite
 8. Yenilik ve Değişime Açık Olma
 9. Sürdürülebilirlik ve Uzun Dönemli Yönelim
 10. Sağlam Mali Yönetim
 11. İnsan Hakları, Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Kaynaşma
 12. Hesap Verilebilirlik