Argüden Governance Academy Foundation

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Adana Tanıtım Toplantısı

6 September 2019
Adana, 6 September 2019