Argüden Governance Academy Foundation

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi İzmir Tanıtım Toplantısı

13 September 2019
İzmir, 13 September 2019