Argüden Governance Academy Foundation

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

26 June 2015
New York, 26 June 2015