Argüden Governance Academy Foundation

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

New York, 26 June 2015
New York, 26 June 2015