Argüden Governance Academy Foundation

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 2016 Mezuniyet Töreni

21 December 2016
Ankara, 21 December 2016