Argüden Governance Academy Foundation

Kurumsal Yönetişim ve İç Denetimin Rolü Paneli | Uluslararası 20. Türkiye İç Denetim Kongresi

İstanbul, 31-1 October 2016
İstanbul, 31-1 October 2016