Argüden Governance Academy Foundation

Muhtarlar için İyi Yönetişim Eğitimi

BÜMED, İstanbul, 15 July 2017
BÜMED, İstanbul, 15 July 2017