Argüden Governance Academy Foundation

STK’ların Kapasitelerinin Artırılması Paneli

20 October 2017
Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20 October 2017