Argüden Governance Academy Foundation

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplumun Rolü

C20 Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik sivil toplumun üstleneceği rol tartışılmıştır. Sürdürülebilir hedeflere ulaşılabilmesi için çok boyutlu uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu günümüz tablosunda, bu alanda kamu-iş dünyası-sivil toplum işbirliklerinin nasıl arttırılabileceği tartışıldı.

16 September 2015
C20 Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi, 16 September 2015