Argüden Governance Academy Foundation

Sürdürülebilir Kentler için İyi Yönetişim Paneli

Sürdürülebilir Kentler İçin İyi Yönetişim Paneli

MARUF’19, İstanbul, 2-3 October 2019
MARUF’19, İstanbul, 2-3 October 2019