Argüden Governance Academy Foundation

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İyi Yönetişim

İstanbul, 16 December 2017
BPW
İstanbul, 16 December 2017