Argüden Governance Academy Foundation

YÖN101: Yönetişim Eğitimi 1. Dönem

2 October – 19 November 2019
İstanbul, 2 October – 19 November 2019