Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

11. Kalkınma Planı: Kamuda İyi Yönetişim ve Yenilikçilik Özel İhtisas Komisyonu

Kalkınma Bakanlığı’nın daveti üzerine; Kurucumuz Dr. Yılmaz Argüden Kamuda İyi Yönetişim ve Yenilikçilik Özel İhtisas Komisyonu’na ve Koordinatörümüz F. Müjde Çetin Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu’na katıldı.

Ankara, 15 Ocak 2018

Bu komisyonlarda sunduğumuz öneriler ve bildirdiğimiz görüşlerle 11. Kalkınma Planı’nın hazırlanmasına katkı sağladık.

Ankara, 15 Ocak 2018