Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

11. Kamu Düzenlemelerinin Performans Ölçümü Konferansı

13 – 14 Haziran 2019
13 – 14 Haziran 2019